70660624_1342894159222203_1757586031537815552_n

Gras inzaaien

Bij het gebruik van graszaad moet rekening gehouden worden met de kiemperiode van het graszaad. Een lage bodemtemperatuur betekent dat het langer duurt voordat het graszaad opkomt. Gelijktijdig met het opkomen van het graszaad kunnen in de bodem aanwezige onkruidzaden ontkiemen. Deze onkruiden zullen moeten worden verwijderd. De periode tussen zaaien en intensieve betreding kan 15 tot 20 weken bedragen.

In een gazon is er constant concurrentie tussen gras, mos en onkruid door licht, water en voeding. Wil men een gazon goed onderhouden dan moet men het gras voortdurend trachten te bevoordelen ten opzichte van zijn concurrenten. Daarom is een constante en gelijkmatige groei van het gras nodig en daartoe is op zijn beurt een aangepast bemestingsschema noodzakelijk. Dit schema wordt u aangeboden bij inzaaien van gazon.

original (1)

Gras inzaaien

Bij het gebruik van graszaad moet rekening gehouden worden met de kiemperiode van het graszaad. Een lage bodemtemperatuur betekent dat het langer duurt voordat het graszaad opkomt. Gelijktijdig met het opkomen van het graszaad kunnen in de bodem aanwezige onkruidzaden ontkiemen. Deze onkruiden zullen moeten worden verwijderd. De periode tussen zaaien en intensieve betreding kan 15 tot 20 weken bedragen.

In een gazon is er constant concurrentie tussen gras, mos en onkruid door licht, water en voeding. Wil men een gazon goed onderhouden dan moet men het gras voortdurend trachten te bevoordelen ten opzichte van zijn concurrenten. Daarom is een constante en gelijkmatige groei van het gras nodig en daartoe is op zijn beurt een aangepast bemestingsschema noodzakelijk. Dit schema wordt u aangeboden bij inzaaien van gazon.