Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

TAGA-onderhoud

Uw partner in tuinaanleg en onderhoud

Gras inzaaien 

Bij het gebruik van graszaad moet rekening gehouden worden met de kiemperiode van het graszaad. Een lage bodemtemperatuur betekent dat het langer duurt voordat het graszaad opkomt. Gelijktijdig met het opkomen van het graszaad kunnen in de bodem aanwezige onkruidzaden ontkiemen. Deze onkruiden zullen moeten worden verwijderd. De periode tussen zaaien en intensieve betreding kan 15 tot 20 weken bedragen. 

In een gazon is er constant concurrentie tussen gras, mos en onkruid door licht, water en voeding. Wil men een gazon goed onderhouden dan moet men het gras voortdurend trachten te bevoordelen ten opzichte van zijn concurrenten. Daarom is een constante en gelijkmatige groei van het gras nodig en daartoe is op zijn beurt een aangepast bemestingsschema noodzakelijk. Dit schema wordt u aangeboden bij inzaaien van gazon. 

0