Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

TAGA-onderhoud

Uw partner in tuinaanleg en onderhoud

TUINAANLEG & TUINONDERHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

De betaling gebeurt contant bij de levering of bij aanvang van de werkzaamheden, behoudens een afwijkende bepaling op de bestelbon of het contract. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het bedrag (met een minimum van EUR 30) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling of opdracht betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Artikel 4

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant of verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling of het contract.

Artikel 5

Levert de verkoper de goederen niet ten laatste op de overeengekomen datum (indien er een datum vermeld is op de bestelbon of het contract), dan moet de koper de verkoper schriftelijk aanmanen. Als een maand na deze aanmaning de goederen nog niet werden geleverd, dan staat de verkoper in voor de werkelijk geleden schade die de koper eventueel lijdt door deze late levering, met een maximum van 10 % van het totale verkoopbedrag.

Artikel 6

Bij goedkeuring van de offerte vragen we 50% voorschot op bedragen boven de 1000euro.

artikel 7

Werken die te gevaarlijk zijn door plaatsgebrek kunnen ten aller tijden stopgezet worden.

artikel 8

0